Продавай успешно в Румъния и Гърция

“Продавай успешно в Румъния” се провежда от 2016 до 2018 , като през 2019 година организаторите вземат решение да разширят формата с още един пазар – Гърция. “Продавай успешно в Румъния и Гърция” е събитие за електронна търговия, провеждано в Русе и София. На него са присъствали повече от 700 посетители. 

Главната идея на конференцията е да запознае всички, които се развиват в сферата на онлайн бизнеса как да подготвят своя онлайн магазин за успешно позициониране на чуждестранни пазари като Румъния и Гърция; как да достигнат до местните потребители; какви маркетингови инструменти да използват; какви са правните и счетоводни специфики за всяка от страните и други.

Виж повече

Партньори на събитието