GDPR for eCommerce

“GDPR for eCommerce” се провежда през 2018 в Русе и София. С повече от 300 посетители, семинарът разгледа една много актуална тема за защитата на личните данни, новостите в закона, отнасящи се до тях, и как тези промени повлияват на електронния бизнес, онлайн търговците и предприемачите, предлагащи продукти или услуги в Интернет.

Събитието даде отговор на въпроси, свързани с правни, технически и практически аспекти на GDPR като: какви данни могат да се събират; как да се съхраняват; как да се предават към партньори; какво може да се случи при изтичане на информация от даден сайт и други.

Виж повече