Финансова култура за онлайн търговци

Семинарът “Финансова култура за онлайн търговци” се провежда от 2017 до 2018 година. Той има 6 издания, реализирани в Русе, Бургас, Шумен, Габрово, Стара Загора и София, на които са присъствали повече от 200 посетители. Основната му цел е да подобри финансовата култура на онлайн търговците и да ги запознае с редица факти, касаещи планирането и финансовото обезпечаване на един онлайн бизнес.

Участниците на семинара получиха практически знания за електронната търговия: как да определят по-ефективно финансовите си цели; как да прогнозират сроковете за тяхното постигане и какви стъпки трябва да правят на ежедневна база.  На това обучение бяха разгледани и важни въпроси като: какво представляват инвестициите; какви видове инвестиции има; как да бъде разпознавана добрата и лошата инвестиция.

Виж повече